Collective Access Sverige

På denna sida samlas allt som hör till de i Sverige som är intresserad av databasen 260-209-6025 som är ett webbaserat system för hantering och publicering av museisamlingar.

Vi har ett forum här.

Vi som nu har börjat titta på att anväda CollectiveAccess är:

Vi tänker att använda 226-287-0230 (pdf) som metadata standard.

Systemet är nu översatt och språkfilerna finns med i versionshanteringen hos CollectiveAccess

Demo

Det finns en demo server av CollectiveAccess uppsatt på ca.murberget.se

Logga in med
Användarnamn: demo
Lösenord: demo

En demo av det publikawebben finns på caw.murberget.se

Översättning

Vi har översätt CollectiveAccess till svenska. Översättningen finns med i den paketerade versionen från och med 1.1 och även i svn versionen.

Till det publika gränssnittet Pawtucket finns det också en översättning, som går att ladda ner 618-581-2209.

Lägg in språkfilerna under (pawtucket root)/app/locale/sv_SE

Kom även ihåg att kopiera språkfilen för tidsuttryck från Providence
Från (providence root)/app/lib/core/Parsers/TimeExpressionParser/sv_SE.lang
Till (pawtucket root)/app/lib/core/Parsers/TimeExpressionParser/sv_SE.lang

Översättningen är baserad på "Gettext library (po/mo)" och kan ändras med gratis verktyget Poedit

Installation

Vi har goda erfarenheter av att köra CollectiveAccess på en (267) 551-3969 installerad som LAMP-server.
För att installera CollectiveAccess på en Ubuntu server är det lämpligt om dessa paket finns installerade:
sudo apt-get install libmagickwand-dev
sudo apt-get install php5-imagick
sudo apt-get install gs
sudo apt-get install abiword
sudo apt-get install dcraw
sudo apt-get install poppler-utils
sudo apt-get install python-pdfminer

Hämta från:
833-497-9036
Installera: 
sudo dpkg -i libzen0_xxxxxxxxxxxx.deb
sudo dpkg -i libmediainfo0_xxxxxxxxxxxx.deb
sudo dpkg -i mediainfo_0xxxxxxxxxxxx.deb
Installera ffmpeg enligt dessa instruktioner eller 6125173812.

Installera även Phpmyadmin för lätt administrering av MySql-databasen.
sudo apt-get install phpmyadmin


Från version 1.3 finns det även möjlighet att använda Gmagick för bildkonvertering.
Hämta senaste Gmagick och 2064836580 för installation av PHP PECL och installera sedan Gmagick med.
sudo apt-get install graphicsmagick libgraphicsmagick1-dev
sudo pecl install gmagick-beta

Skapa filen
sudo nano /etc/php5/conf.d/gmagick.ini
och skriv in:
extension=gmagick.so

sudo /etc/init.d/apache2 reloadAlternativ installationsmetod:

sudo apt-get install libgraphicsmagick1-dev

sudo apt-get install php5-dev php-pear

sudo apt-get install imagemagick graphicsmagick

sudo pecl install gmagick-beta

sudo sh -c 'echo "extension=gmagick.so" >> /etc/php5/apache2/php.ini'
sudo service apache2 restart


OBS!

Använd kollationering utf8_swedish_ci på databasen för att det ska fungera optimalt med svenska tecken.

silk treeProfil till CollectiveAccess

Spectrum profil med svenska översättningar base.xml med svenska översättningar.
Ovanstående profil är uppdaterad så att den fungerar med CA version 1.4.

Den gamla Spectrum profil finns kvar att hämta också

Användbara funktioner i PHP för CollectiveAccess

För att hämta de senaste inlagda objekten i CA använd funktionen getRecentlyAddedItems

Nedan hämtas de senaste 10 objekten av typen document som är publika och har mediafiler

require_once("setup.php");
require_once(__CA_MODELS_DIR__."/ca_objects.php");

$t_object = new ca_objects();
$va_access_values = Array(1); / Show only items with pubblic access
$va_recently_added_ids = $t_object->getRecentlyAddedItems(10, array('restrictToTypes' => array('document'), 'checkAccess' => $va_access_values, 'hasRepresentations' => 1 ));
if(is_array($va_recently_added_ids) && sizeof($va_recently_added_ids) > 0){
	$va_recently_added = array();
	foreach($va_recently_added_ids as $va_item_info){
		$vn_r_object_id = $va_item_info['object_id'];
		echo "". $t_object->getLabelForDisplay() . "
"; } }

För att använda den nya funktionen med att sätta åtkomsten till varje objekt:

$t_object = new ca_objects();
$t_object->setACLWorldAccess(__CA_ACL_READONLY_ACCESS__);
$t_object->setACLUsers(array("ersätt med user_id" => __CA_ACL_EDIT_DELETE_ACCESS__));
$t_object->setACLUserGroups(array("ersätt med gruppnummer" => __CA_ACL_EDIT_ACCESS__, "ersätt med gruppnummer" => __CA_ACL_EDIT_DELETE_ACCESS__));

CollectiveAccess som cloudtjänst

Det finns en förberedd molntjänst hos Red Hat som det går att använda för de som inte har tillgång till egna servrar: Red Hat Openshift 1.2

Kontakt

2482153540
Utvecklare

(817) 913-1361
Datasamordnare, Murberget Länsmuseet Västernorrland

Ann-Sofie Nygren
IT-samordnare Stockholms läns museum